09:59 ICT Thứ hai, 25/05/2015
Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tuyển sinh (các khóa chuyên đề ngắn hạn)
Tuyển sinh năm học 2015 - 2016

Thông báo tuyển dụng lao động năm 2015

Căn cứ Kế hoạch số 17/KH-TCXD ngày 31/01/2015 về việc tuyển dụng lao động năm 2015, Nay Hiệu trưởng Trường Trung cấp Xây dựng thông báo tuyển dụng lao động các vị trí như sau:

Toả sáng tinh thần chiến thắng 30 tháng 4

Toả sáng tinh thần chiến thắng 30 tháng 4

Có những sự kiện lịch sử mà càng có độ lùi về thời gian, qui mô và tầm vóc của nó càng lung linh và hoành tráng. Sự kiện chấm dứt 30 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam là một ví dụ. 40 năm đã qua, sự kiện ngày 30 tháng 4 năm 1975 càng sáng chói, ngày càng tỏa sáng nhiều ý nghĩa...