18:27 ICT Chủ nhật, 01/05/2016
Kỷ niệm 30/4 và quốc tế lao động 1/5 2014

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp của Thành phố năm 2015"

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp của Thành phố năm 2015"

Sáng ngày 19 và 20/10/2015 tại trường Trung cấp Xây dựng đã tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp của Thành phố năm 2015” (Lớp 7 và lớp 8) nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực quản lý trong lĩnh lực xây dựng và phát triển đô thị. Các lớp học được diễn ra từ ngày 19/10/2015 đến ngày 30/10/2015. Nội dung chương trình tập trung các chuyên đề về quy hoạch, quản lý xây dựng phát triển đô thị, quản lý dự án đầu tư xây dựng, tài chính đô thị, quản lý trật tự xây dựng đô thị, quản lý phát triển hạ tầng kỹ thuật, môi trường và các vấn đề ảnh hưởng do biến đổi khí hậu toàn cầu, quản lý không gian kiến trúc cảnh quan và bảo tồn di sản đô thị, quản lý đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản.