23:10 ICT Thứ ba, 06/10/2015
Tuyển sinh (các khóa chuyên đề ngắn hạn)
Giới thiệu việc làm cho học sinh
Tuyển sinh năm học 2015-2016

Lớp Dự toán công trình

Bạn là cán bộ làm công tác đo bóc khối lượng, lập dự toán công trình, công tác hồ sơ và thanh quyết toán công trình xây dựng. Bạn là Trưởng phó ban Quản lý dự án, cán bộ kỹ thuật, chủ nghiệm công trình, cán bộ làm công tác tư vấn giám sát công trình. Bạn có biết những nguy cơ và rủi ro thường gặp trong công tác quản lý chi phí một dự án đầu tư xây dựng công trình không?