14:06 ICT Thứ bảy, 29/08/2015
Tuyển sinh (các khóa chuyên đề ngắn hạn)
Giới thiệu việc làm cho học sinh
Tuyển sinh năm học 2015-2016
Tập huấn nghiệp vụ bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý quy hoạch và trật tự đô thị năm 2015

Tập huấn nghiệp vụ bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý quy hoạch và trật tự đô thị năm 2015

Sáng 6/7, Trường Trung cấp Xây dựng phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau tổ chức Khai giảng Lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý quy hoạch và trật tự đô thị năm 2015 cho 120 học viên là cán bộ cấp xã, phường, thị trấn và phòng Hạ tầng – Kinh tế các huyện, thành phố.