23:05 ICT Thứ tư, 25/11/2015
Tuyển sinh (các khóa chuyên đề ngắn hạn)
Giới thiệu việc làm cho học sinh
Tuyển sinh năm học 2015-2016

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp của Thành phố năm 2015"

Sáng ngày 19 và 20/10/2015 tại trường Trung cấp Xây dựng đã tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp của Thành phố năm 2015” (Lớp 7 và lớp 8) nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực quản lý trong lĩnh lực xây dựng và phát triển đô thị. Các lớp học được diễn ra từ ngày 19/10/2015 đến ngày 30/10/2015. Nội dung chương trình tập trung các chuyên đề về quy hoạch, quản lý xây dựng phát triển đô thị, quản lý dự án đầu tư xây dựng, tài chính đô thị, quản lý trật tự xây dựng đô thị, quản lý phát triển hạ tầng kỹ thuật, môi trường và các vấn đề ảnh hưởng do biến đổi khí hậu toàn cầu, quản lý không gian kiến trúc cảnh quan và bảo tồn di sản đô thị, quản lý đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản.

Lớp Dự toán công trình

Bạn là cán bộ làm công tác đo bóc khối lượng, lập dự toán công trình, công tác hồ sơ và thanh quyết toán công trình xây dựng. Bạn là Trưởng phó ban Quản lý dự án, cán bộ kỹ thuật, chủ nghiệm công trình, cán bộ làm công tác tư vấn giám sát công trình. Bạn có biết những nguy cơ và rủi ro thường gặp trong công tác quản lý chi phí một dự án đầu tư xây dựng công trình không?