Ngày 22/8/2017 trường Trung cấp Xây dựng phối hợp với công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 9 khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý các dịch vụ đô thị.

Người đăng: Trường Trung Cấp Xây Dựng TP.HCM vào 22 Tháng 8 2017