1. Thông tin cần biết về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản

2. 10 câu hỏi tìm hiểu về kỳ thi sát hạchnghề môi giới bất động sản

3. Thông báo ôn tập thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (ĐH mở)

4. Thông báo mở khóa bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản phục vụ kỳ thi sát hạch tại TP.HCM (ĐH Kinh Tế)

 

* Mẫu đơn đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

* Mẫu đơn xin hoãn thi sát hạch kiến thức hành nghề môi giới bất động sản