Bộ Xây dựng công bố cập nhật và điều chỉnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 1391/⁠QĐ-⁠BXD ngày 29/⁠12/⁠2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Sát hạch & cấp chứng chỉ hành nghề

[embeddoc url=”https://www.dropbox.com/s/2kh95fs9469oknf/BXD_145-QD-BXD_10102017.signed.pdf?dl=1″ download=”all” viewer=”google” ]