Ngành xây dựng

Đọc bản vẽ xây dựng

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ ĐỌC BẢN VẼ XÂY DỰNG 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Sau khi học xong chương trình bồi dưỡng đọc bản vẽ xây dựng...
Dự toán công trình

Dự toán công trình

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH I – MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: Sau khi học xong chương trình bồi dưỡng dự toán xây dựng học...
Nâng bậc thợ

Kiểm tra, nâng bậc thợ

Công tác tổ chức thi nâng bậc thợ cho công nhân ngành xây dựng là một trong những hoạt động đào tạo thường xuyên...

Họa Viên ACAD

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ HỌA VIÊN AUTOCAD 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Sau khi học xong, học viên có khả năng đạt được các mục tiêu...
Nghề thiết kế nội thất

Kỹ thuật thi công nội thất

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: Sau khi học xong chương trình bồi dưỡng tay nghề này...
Nghề xây dựng dân dụng

Ngành Kỹ thuật xây dựng (TC)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: Sau khi học xong chương trình bồi dưỡng tay nghề này người công...
khu nam Sài Gòn

Quản lý vận hành nhà chung cư

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ Căn...
Thông báo tuyển dụng

Các khóa ngắn hạn khác

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN (KHAI GIẢNG HÀNG THÁNG) Stt Lớp Buổi học Giờ học Thời gian Đơn giá Đăng ký học Các lớp Đồ họa kiến trúc (đào...
0902312228