Họa viên kiến trúc

Khái niệm Họa viên kiến trúc: Có thể nói bản vẽ là ngôn ngữ của các ngành kỹ thuật, là phương tiện để diễn tả...

Xây dựng dân dụng & công nghiệp

Hoạt động xây dựng là hoạt động đi trước để tạo dựng ra cơ sở vật chất cho xã hội. Kế thừa những sản...

Thiết kế nội thất

Ngoài cơ hội dự tuyển liên thông cao đẳng, đại học, học viên ngành thiết kế kiến trúc khi ra trường được giới thiệu...

Thiết kế kiến trúc

Học sinh đến trường sẽ được tư vấn kỹ về các ngành học để xác định có phù hợp với sở thích và trình...

Điện dân dụng

XâyCác cơ sở đào tạo cần khẳng định uy tín bằng việc cam kết về chất lượng đào tạo, sao cho đầu ra phải...

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức...