Sát hạch chứng chỉ hành nghề

Sát hạch chứng chỉ hành nghề

Sát hạch kiến thức xây dựng và môi giới bất động sản

Danh sách sát hạch kiến thức môi giới BĐS (ngày 30/3/2018)

Danh sách thí sinh thi lại lần 2 sát hạch kiến thức môi giới BĐS: