Sát hạch chứng chỉ hành nghề

Sát hạch chứng chỉ hành nghề

Sát hạch kiến thức xây dựng và môi giới bất động sản

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch kiến thức môi...

Đính kèm Danh sách thí sinh thi vào ngày 22/3/2023 Thí sinh có mặt đúng giờ theo Thông báo...

Thông báo số 3242/TB-SXD-QLNGĐXD của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch...

Thông báo số 3242/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 13/03/2023 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt...

Thông báo số 2430/TB-SXD-QLNGĐXD về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành...

Thông báo số 2430/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 24/02/2023 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt...

Thông báo số 126/TB-CĐKTXD về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức...

Đính kèm: - Thông báo số 126/TB-CĐKTXD- Mẫu Đơn đăng ký dự thi sát hạch

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch kiến thức môi...

Đính kèm Danh sách thí sinh thi vào ngày 22/02/2023Thí sinh có mặt đúng giờ theo Thông báo để làm thủ tục...

Tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (kỳ...

Đính kèm: - Thông báo số 43/TB-CĐKTXD - Đơn đăng ký dự thi
0902312228