Sát hạch chứng chỉ hành nghề

Sát hạch chứng chỉ hành nghề

Sát hạch kiến thức xây dựng và môi giới bất động sản

Danh sách sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (ngày 28/4/2021)

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản kỳ III/2021 và thi...
Chứng chỉ môi giới bất động sản

Môi giới bất động sản và điều hành sàn giao dịch bất động sản

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: Kiến thức: Cung cấp...
0902312228