Chứng chỉ hành nghề xây dựng Archives - Trường Trung Cấp Xây Dựng TP.HCM

Danh sách sát hạch nghề hoạt động xây dựng Kỳ 1/2017 (ngày 17/3/2017)

Danh sách thí sinh thi sát hạch kiến thức xây dựng Kỳ 1/2017 (Ca thi sáng ngày 17/3/2017) * Chú ý: - Thí sinh có mặt vào...