Sát hạch chứng chỉ hành nghề

Sát hạch chứng chỉ hành nghề

Sát hạch kiến thức xây dựng và môi giới bất động sản

Danh sách sát hạch nghề hoạt động xây dựng (ngày 29.11.2019)

Thời gian sát hạch: ∗ Buổi sáng:+ Ca 1 bắt đầu từ 7 giờ 30 phút;+ Ca 2 bắt đầu từ 9 giờ 00 phút;+...

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch kiến thức môi...

- Thí sinh có mặt đúng giờ theo Thông báo để làm thủ tục vào phòng thi; - Thí sinh phải mang theo giấy tờ...

Danh sách sát hạch nghề hoạt động xây dựng (ngày 7.2.2020)

Thời gian sát hạch: ∗ Buổi sáng:+ Ca 1 bắt đầu từ 7 giờ 30 phút;+ Ca 2 bắt đầu từ 9 giờ...

Danh sách sát hạch nghề hoạt động xây dựng (ngày 6.9.2019)

* Chú ýBuổi sáng:+ Ca 1 bắt đầu từ 7 giờ 30 phút; + Ca 2 bắt đầu từ 9 giờ; +...

Danh sách sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (ngày 24/11/2021)

- Thi Buổi sáng: 08 giờ ngày 24/11/2021: Thí sinh có mặt vào lúc 07 giờ 30 phút để làm thủ tục vào phòng...
0396881672