Kế hoạch thi

Kế hoạch thi tốt nghiệp đợt T9/2022

Kế hoạch số 412/KH-CĐKTXD ngày 29 tháng 7 năm 2022 về việc thi tốt nghiệp ngành Xây dựng Dân dụng và Công...
Thiết kế kiến trúc

Thiết kế kiến trúc

Thiết kế kiến trúc - Trình độ Trung cấp Mã ngành, nghề: 5580101 Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học...

Thiết kế nội thất

Thiết kế nội thất - Trình độ Cao đẳng Mã ngành, nghề: 6210403 Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học...
Nghề xây dựng dân dụng

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng - Trình độ Cao đẳng Mã ngành, nghề: 6580201 Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học...

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Công nghệ kỹ thuật xây dựng - Trình độ Cao đẳng Mã ngành, nghề: 65010103 Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp...

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc - Trình độ Cao đẳng Mã ngành, nghề: 6510101 Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp...
0396881672