CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ
DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH

I – MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Sau khi học xong chương trình bồi dưỡng dự toán xây dựng học viên có thể:

1.1- Về Kiến thức:

– Trình bày được mối tương quan khái niệm và các bước thực hiện đo bóc khối lượng, áp định mức đơn giá một hạng mục công trình.

– Liệt kê được các thủ tục, trình tự, lập quy trình duyệt dự toán, thanh quyết toán  trong các công trình xây dựng.

1.2 – Về kỹ năng:

– Lập được dự toán cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

– Sử dụng các phần mềm tính toán ứng dụng.

1.3 – Về thái độ: Học viên sẽ rèn luyện được

– Tính tỷ mỷ, cẩn thận và kiên trì trong công việc thông qua quá trình học tập.

– Có tinh thần trách nhiệm đối với công việc. Hợp tác tốt với người cùng làm để đảm bảo an toàn lao động.

– Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp.

  1. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

– Thời gian khoá học: 1,5 tháng

          – Thời gian thực học tối thiểu: 105 giờ

         – Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học/mô đun và thi tốt nghiệp: 35 giờ (Trong đó kiểm tra cuối khóa: 6 giờ)

Chương trình đào tạo của ngành Dự toán công trình sẽ đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực vững chuyên môn, có kỹ năng – nghiệp vụ thành thạo; mang đến cơ hội nghề nghiệp, thăng tiến trong công việc cho người học.