CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ HỌA VIÊN AUTOCAD

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khi học xong, học viên có khả năng đạt được các mục tiêu sau:

1.1. Kiến thức :  

 –  Trình bày được tên gọi và tính năng của các lệnh vẽ, hiệu chỉnh trong Autocad

  –  Mô tả phương pháp thể hiện bản vẽ nhiều tỉ lệ.

  –  Trình bày được các kỹ thuật in ấn trong Autocad

1.2. Kỹ năng :   

–   Vận dụng được các lệnh vẽ để thiết lập bản vẽ khai triển phương án kiến trúc, kết cấu nhanh chóng và chính xác

–   Quản lí được hồ sơ bản vẽ một cách chuyên nghiệp.

–  Xuất và in được bản vẽ chính xác.

1.3  Thái độ  :     

–  Yêu thích việc sử dụng phần mềm để tạo ra bản vẽ kiến trúc, xây dựng.

–  Thích sáng tạo, chuyên cần luyện tập, cập nhật nội dung mới, tìm hiểu chuyên sâu  nhằm nâng cao chất lượng bản vẽ.

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

– Thời gian khoá học: 2,5 tháng

– Thời gian học tập: 10 tuần

– Thời gian thực học tối thiểu: 90 giờ

– Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học/mô đun và thi tốt nghiệp: 6 giờ (Trong đó kiểm tra cuối khóa: 3 giờ)

Chương trình đào tạo của ngành Họa viên Autocad sẽ đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực vững chuyên môn, có kỹ năng – nghiệp vụ thành thạo; mang đến cơ hội nghề nghiệp, thăng tiến trong công việc cho người học.