17:11 ICT Thứ tư, 01/10/2014

Trang nhất » Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 (TỪ NGÀY 29/9/2013 ĐẾN 5/10/2014)

LỊCH HỌP TRƯỜNG TRUNG CẤP XÂY DỰNG

(Tuần thứ 40; từ ngày 29/9/2014 đến ngày 5/10/2014)

 

Ngày

Buổi

Giờ

Chủ trì

Nội dung

Chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

(29/9)

Sáng

9h00

 

Chào cờ đầu tuần

P. TCHC + P.CTHS

Toàn thể CBVC-GV

Sân trường

Khóa CQ08-13, CQ09-14, Nguyễn Tất Thành, lớp 1961

Chiều

Khóa CQ08-13, CQ09-14, lớp 1961

Tối

Khóa CQ08-13, CQ09-14, lớp ESF, Đọc bản vẽ, Dự toán, QLVHNCC, HVKT+Acad

Thứ 3

(30/9)

Sáng

11h30

Cô Dương

Họp BCH Đoàn thanh niên

ĐTN

BCH ĐTN

P. họp lầu 1

Khóa CQ08-13, CQ09-14, Nguyễn Tất Thành, lớp 1961

Chiều

14h00

T.Bình

Họp giao ban Ban giám hiệu

P.TCHC

Ban giám hiệu, Trưởng P.TCHC

P. họp (lầu 1)

15h00

T.Lâm

Họp về mức học phí các lớp ngắn hạn và dạy nghề

 

Lãnh đạo các khoa, P.ĐT, P.TCHC, P.TCKT, P.NCKH

P. họp lầu 1

Khóa CQ08-13, CQ09-14, lớp 1961

Tối

Khóa CQ08-13, CQ09-14, ESF, HVKT+Acad

Thứ 4

(01/10)

 

Sáng

Khóa CQ08-13, CQ09-14, Nguyễn Tất Thành, lớp 1961

Chiều

14h00

T. Lâm

Xét điểm rèn luyện học sinh khoá CQ08-13.

P. CTHS

Thành viên HĐ

P. họp lầu 1

15h00

T. Lâm

Xét điều kiện lên lớp đối với học sinh khoá CQ08-13.

P. ĐT

Thành viên HĐ

P. họp lầu 1

15h30

BGĐ

Họp góp ý dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 năm (2011-2015) và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 5 năm (2016-2020) tại SXD

 

Thầy Bình

P.PGĐ

Khóa CQ08-13, CQ09-14, lớp 1961

Tối

Khóa CQ08-13, lớp ESF, Đọc bản vẽ, Dự toán, QLVHNCC, HVKT+Acad

Thứ 5

(02/10)

Sáng

Khóa CQ08-13, CQ09-14, lớp Nguyễn Tất Thành, lớp 1961

8h00

T. Lâm

Triển khai công tác khảo sát đánh giá chương trình đào tạo.

P. ĐT

Trưởng, Phó Phòng ĐT, các Khoa

P. họp lầu 1

8h30

 

Họp BCH Đoàn thanh niên mở rộng về nội dung kế hoạch 20/11

ĐTN

Theo thư mời

P. họp lầu 1

Chiều

14h00

A.Hùng

Phó GĐ Sở XD

Làm việc với PGĐ SXD (Đ/c Đỗ Phi Hùng) về những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2014 của trường

 

BGH

Tại trường

14h00

Tổ trưởng

Họp Tổ bộ môn Anh văn – Tin học – GDTC

 

Các GV giảng dạy bộ môn

P. họp lầu 2

15h00

T.Bình

Họp Hội đồng thanh lý tài sản

P.TCHC

Thành viên Hội đồng

P. họp lầu 1

Khóa CQ08-13, lớp 1961

Tối

Khóa CQ08-13, CQ09-14, lớp ESF, HVKT+Acad

Thứ 6 (03/10)

Sáng

Khóa CQ08-13, CQ09-14, 1961

Chiều

Khóa CQ08-13, CQ09-14

Tối

Khóa CQ08-13, CQ09-14, lớp ESF, Đọc bản vẽ, Dự toán, QLVHNCC, HVKT+Acad

Thứ 7 (04/10)

Sáng

Lớp ĐTBD tay nghề công nhân, lớp 1961, khóa CQ08-13

Chiều

Lớp ĐTBD tay nghề công nhân, lớp 1961, khóa CQ08-13, CQ09-14

Tối

Khóa CQ08-13

Chủ nhật

(05/10)

Sáng

Khóa CQ09-14

Chiều

Khóa CQ09-14

 

 Lưu ý:

- Lịch họp thay cho Thư mời, có thể bổ sung thay đổi khi có lịch của Sở Xây dựng và phân công khác của Hiệu trưởng. Đề nghị các đồng chí dự họp đúng giờ, đúng thành phần.

 

Tin giáo dục & đào tạo