20:32 ICT Thứ hai, 24/11/2014

Trang nhất » Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48 (TỪ NGÀY 24/11/2013 ĐÊN 30/11/2014)

LỊCH HỌP TRƯỜNG TRUNG CẤP XÂY DỰNG

(Tuần thứ 48; từ ngày 24/11/2014 đến ngày 30/11/2014)

 

Ngày

Buổi

Giờ

Chủ trì

Nội dung

Chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

(24/11)

Sáng

9h00

 

Chào cờ đầu tuần

P.TCHC + P.CTHS

Toàn thể CBVC-GV

Sân trường

9h30

 

Họp với trưởng P. TCHC về một số công tác trọng tâm

 

T. Bình, T. Hải

P. HT

Khóa CQ08-13, CQ09-14

Chiều

Khóa CQ08-13, CQ09-14, ôn thi tốt nghiệp

14h00

 

Họp phòng TTGD&KT định kỳ tháng 11

 

Tập thể P.TTGD&KT

P.TTGD&KT

Tối

Khóa CQ08-13, CQ09-14, lớp EFS, Dự toán, HVKT+Acad

Thứ 3

(25/11)

Sáng

Khóa CQ08-13, CQ09-14, ôn thi tốt nghiệp

 

8g00

Đ/c Tuyến

Đ/c Hùng

- Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở thông qua kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2014

 

T. Bình

PH 1.1

Chiều

14h00

T. Bình

Tổ chức công bố Quyết định nghỉ hưu đối với thầy Trần Minh Quang

P. TCHC

T. Dũng chụp hình

Trưởng , phó các phòng, khoa, CT Công đoàn, BT đoàn TN, toàn thể Viên chức, người lao động khoa XD và thầy Trần Minh Quang

P. Họp lầu 2

14h30

T.Bình

Họp giao ban định kỳ giữa BGH với lãnh đạo các phòng khoa, đại diện BCH Công đoàn  và Đoàn thanh niên tháng 11/2014.

 

P.TCHC

BGH, Trưởng các P/K, CT Công đoàn, BT Đoàn TN

P. họp lầu 2

Khóa CQ08-13, CQ09-14, ôn thi tốt nghiệp, VXD01-14

Tối

Khóa CQ08-13, CQ09-14, lớp EFS

Thứ 4

(26/11)

 

Sáng

Khóa CQ08-13, CQ09-14, ôn thi tốt nghiệp

8g00

Đ/c Hùng

Họp Tổ Biên tập Dự thảo Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành xây dựng, giai đoạn 2011 - 2015 và Kế hoạch phát triển 5 năm ngành xây dựng, giai đoạn 2016 - 2020

 

T. Bình

PH 1.2

 

9h00

T. Hùng

Họp định kỳ khoa ĐHKT tháng 11/2014

 

Toàn thể viên chức, người lao động K. ĐHKT

P. Họp lầu 1

Chiều

14h00

T. Bình

Họp với P. TTGD&KT về chương trình công tác năm 2015

P. TTGD&KT

P. TTGD&KT

P. Họp lầu 1

16h30 

T. Bình

Họp về công tác cán bộ

P. TCHC

Cấp ủy, BGH, thầy Chu Việt Cường

P. Họp lầu 1

Khóa CQ08-13, CQ09-14, ôn thi tốt nghiệp, lớp VXD01-14

Tối

Khóa CQ08-13, CQ09-14, lớp EFS, Dự toán, HVKT+Acad

Thứ 5 (27/11)

Sáng

Khóa CQ08-13, CQ09-14, lớp TXD01-13

8h00

T. Bình

Họp xét thi đua năm 2014

P. TCHC

Thành viên hội đồng

 

Chiều

14h00

T. Bình

Họp Chi bộ định kỳ tháng 11/2014

 

Toàn thể Đảng viên

P. Họp lầu 1

Khóa CQ08-13, ôn thi tốt nghiệp, lớp VXD01-14

Tối

Khóa CQ08-13, CQ09-14, lớp EFS

Thứ 6 (28/11)

Sáng

Khóa CQ08-13, CQ09-14

Chiều

 

14h00

Đ/c Hùng

Hội nghị tập huấn về công tác kiểm tra, giám sát các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở

 

Toàn thể Đảng viên nhà trường

Lầu 3 khối nhà B

Khóa CQ08-13, ôn thi tốt nghiệp, lớp VXD01-14

Tối

 

Khóa CQ08-13, CQ09-14, lớp EFS, Dự toán, HVKT+Acad

Thứ 7 (29/11)

Sáng

Khóa CQ08-13, CQ09-14

Chiều

Khóa CQ08-13, lớp VXD01-14

Tối

CQ09-14

Chủ nhật

(30/11)

Sáng

Khóa CQ08-13, CQ09-14, lớp ESUHAI

Chiều

Khóa CQ08-13, CQ09-14, lớp ESUHAI

 

 Lưu ý:

- Lịch họp thay cho Thư mời, có thể bổ sung thay đổi khi có lịch của Sở Xây dựng và phân công khác của Hiệu trưởng. Đề nghị các đồng chí dự họp đúng giờ, đúng thành phần.

- Thầy Nguyễn Tùng Lâm tham dự tập huấn về cán bộ chuyên trách công tác đào tạo các trường TCCN (cả tuần).

 

Tin giáo dục & đào tạo