04:29 ICT Thứ năm, 24/07/2014

Trang nhất » Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 (TỪ NGÀY 21/7/2013 ĐẾN 25/7/2014)

LỊCH HỌP TRƯỜNG TRUNG CẤP XÂY DỰNG

(Tuần thứ 30; từ ngày 21/7/2014 đến ngày 25/7/2014)

 

Ngày

Buổi

Giờ

Chủ trì

Nội dung

Chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

(21/7)

Sáng

9h00

 

Chào cờ đầu tuần

P.CTHS, TCHC

CBVC-HS

Sân trường

9h30

T.Bình

Họp giao ban Ban Giám hiệu

PTCHC

BGH, T.Hải -TPTCHC

Phòng HT

Thứ 3

(22/7)

Sáng

8h00

T. Bình

Khai giảng lớp thứ 3, bồi dưỡng công chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra xây dựng

P. NCKH&HTDN

BGH, lãnh đạo các phòng, khoa

Phòng Hội trường

9h00

T. Bình

Xét điểm rèn luyện khóa CQ07-12

P. CTHS

Thành viên Hội đồng (T. Lâm-PHT, T. Hòa-K. XD, T. Hùng-K. ĐHKT, C. Dương-BTĐTN, C. Loan-K. Cơ bản)

Phòng họp L1

10h00

T. Lâm

Họp BCH công đoàn phân công trách nhiệm từng thành viên tổ chức chuyến đi nghỉ dưỡng năm 2014

BCHCĐ

Thành viên trong BCH Công đoàn

Phòng  họp L1

Chiều

14h00

T. Bình

Họp giao ban với trưởng các phòng, khoa

P. TCHC

Trưởng các phòng, khoa; đại diện CĐ, ĐTN

Phòng  họp L1

Thứ 4

(23/7)

 

Sáng

8h00

T. Lâm

Xét điều kiện học sinh dự thi tốt nghiệp khóa CQ07-12, VLVH03-12

P. ĐT

Thành viên Hội đồng

Phòng  họp L1

9h00

T. Lâm

Làm việc với khoa Xây dựng về nội dung giảng dạy chương trình 1 năm

K. XD

T. Hòa (TK), C. Xuân (P.ĐT), GV liên quan

K. Xây dựng

Chiều

 

14h00

T. Bình

Làm việc về công tác kiểm tra của Đảng ủy Sở về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phòng, chống tham nhũng.

T. Hải

Cấp ủy

Phòng HT

15h00

T. Lâm

Làm việc với khoa Xây dựng về nội dung giảng dạy chương trình 1 năm

K. XD

T. Hòa (TK), C. Xuân (P.ĐT), GV liên quan

K. Xây dựng

Thứ 5

(24/7)

Sáng

8h00

T. Lâm

Họp kiểm tra tiến độ thực hiện Báo cáo kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 2011 – 2013.

P.NCKH

P..NCKH, P.ĐT, PTCHC

Phòng  họp L1

8h30

T. Lâm

Họp HĐ thông qua chương trình chi tiết các ngành đào tạo đã chỉnh sửa theo TT22/2014/TT-BGDĐT.

P.NCKH

P. NCKH, HĐKH&ĐT, Trưởng các khoa ĐHKT, XD, CB

Phòng  họp L1

Chiều

14h00

T. Bình

Làm việc về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2015.

P.TCHC

BGH, PTCHC

Phòng HT

Thứ 6 (25/7)

Sáng

8h30

Đ/c Hùng

 Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở định kỳ tháng 7/2014

 

T. Bình

PH 1.1

8h00

T. Lâm

Làm việc với P. ĐT, P. TTGD&KT, các khoa XD, ĐHKT về Thông tư 22/2014/TT-BGDĐT.

 

C. Xuận, T. Huy Cường, C. Thanh, T. Hùng, T. Hòa (các cá nhân chuẩn bị báo cáo các nội dung liên quan đến Thông tư)

Phòng  họp L1

Chiều

14h00

T. Bình

Họp mặt nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7.

P. TCHC

Ban Giám hiệu

Đại điện ĐTN, CĐ, P. TCHC,  T. Tuấn, T. Phòng (ĐHKT), C. An, T. Hoàng Hải, C. Thanh (P. TTGD), C. Dung (K. XD)

Phòng  họp L1

 

 Lưu ý:

- Lịch công tác thay cho Thư mời, có thể bổ sung thay đổi khi có lịch của Sở Xây dựng và phân công khác của Hiệu trưởng. Đề nghị các đồng chí dự họp đúng giờ, đúng thành phần.

 

Tin giáo dục & đào tạo