22:50 ICT Thứ sáu, 19/09/2014

Trang nhất » Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 (TỪ NGÀY 15/9/2013 ĐẾN 21/9/2014)

LỊCH HỌP TRƯỜNG TRUNG CẤP XÂY DỰNG

(Tu ần thứ 38; từ ngày 15/9/2014 đến ngày 21/9/2014)

 

Ngày

Buổi

Giờ

Chủ trì

Nội dung

Chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

(15/9)

Sáng

9h00

 

Chào cờ đầu tuần

P. TCHC + P.CTHS

Toàn thể CBVC-GV

Sân trường

9h30

T.Bình

Họp giao ban Ban giám hiệu

P.TCHC

Ban giám hiệu, Trưởng P.TCHC

P. họp lầu 1

Khóa CQ08-13, Nguyễn Tất Thành, Tuần sinh hoạt công dân

Chiều

15h00

T. Bình

Họp về công tác chuẩn bị cho tuần lễ sinh hoạt công dân đầu khóa

P. CTHS

P. CTHS, Đoàn TN, P. ĐT

P. Họp lầu 1

 

Khóa CQ08-13, lớp 1961

Tối

Lớp Đọc bản vẽ,  Lớp Dự toán, khóa CQ08-13

Thứ 3

(16/9)

Sáng

8h00

T.Lâm

Họp chuẩn bị khai giảng năm học mới

P.ĐT

Lãnh đạo P.ĐT, P.CTHS, P.NCKH, P.TCHC

P. Họp lầu 1

9h00

T. Bình

Dự Khai giảng lớp chuyên viên chính

 

 

Trường CBTP

Khóa CQ08-13, lớp Nguyễn Tất Thành, lớp 1961

Chiều

Khóa CQ08-13, Lớp 1961

Tối

Khóa CQ08-13

Thứ 4

(17/9)

 

Sáng

Khóa CQ08-13, Lớp 1961, lớp Nguyễn Tất Thành

Chiều

14h00

SXD

Họp giao ban định kỳ tháng 9 năm 2014

P.TCHC

Thầy Bình

PH1.1 (SXD)

Khóa CQ08-13, Lớp 1961

Tối

Lớp đọc bản vẽ, lớp dự toán, khóa CQ08-13

Thứ 5

(18/9)

Sáng

Khóa CQ08-13, lớp Nguyễn Tất Thành, tuần sinh hoạt công dân

Chiều

14h00

T. Bình

Họp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông

P. ĐT

BGH, lãnh đạo P. ĐT, Trưởng các khoa, Trưởng P. NCKH, P. TCKT

P. Họp lầu 1

Khóa CQ08-13, CQ09-14, Lớp 1961

Tối

Khóa CQ08-13

Thứ 6 (19/9)

Sáng

 

Khóa CQ08-13, lớp Nguyễn Tất Thành, tuần sinh hoạt công dân

Chiều

Khóa CQ08-13, CQ09-14, Lớp 1961, tuần sinh hoạt công dân

Tối

Khóa CQ08-13, Lớp đọc bản vẽ, lớp dự toán

Thứ 7 (20/9)

Sáng

Lớp DTTNCN, lớp 1961, khóa CQ08-13

Chiều

Lớp DTBD tay nghề công nhân, DTTNCN, lớp 1961, khóa CQ08-13, CQ09-14

Chủ nhật

(21/9)

Sáng

Lớp ĐTBD tay nghề công nhân, khóa CQ08-13, khóa CQ09-14

Chiều

Lớp ĐTBD tay nghề công nhân, khóa CQ08-13, CQ09-14

 

 Lưu ý:

- Lịch họp thay cho Thư mời, có thể bổ sung thay đổi khi có lịch của Sở Xây dựng và phân công khác của Hiệu trưởng. Đề nghị các đồng chí dự họp đúng giờ, đúng thành phần.

 

 Lưu ý:

- Lịch họp thay cho Thư mời, có thể bổ sung thay đổi khi có lịch của Sở Xây dựng và phân công khác của Hiệu trưởng. Đề nghị các đồng chí dự họp đúng giờ, đúng thành phần.

 

 

 

Tin giáo dục & đào tạo