21:53 ICT Thứ hai, 22/12/2014

Trang nhất » Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51 (TỪ NGÀY 15/12/2013 ĐÊN 21/12/2014)

LỊCH HỌP TRƯỜNG TRUNG CẤP XÂY DỰNG

(Tuần thứ 51; từ ngày 15/12/2014 đến ngày 21/12/2014)

 

Ngày

Buổi

Giờ

Chủ trì

Nội dung

Chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

(15/12)

Sáng

9h00

 

Chào cờ đầu tuần

P.TCHC + P.CTHS

Toàn thể CBVC-GV

Sân trường

9h30

T.Bình

 

Họp giao ban Ban Giám hiệu.

 

P.TCHC

Ban Giám hiệu, TP.TCHC

P. họp lầu 1

Khóa CQ08-13, CQ09-14

Chiều

Khóa CQ08-13, CQ09-14

18h00

T. Lâm

Tổ chức bế giảng lớp ESF đợt 1 và khai giảng lớp ESF đợt 2

P. NCKH, P. TCHC

Đại diện BGH, Giáo viên giảng dạy, khách mời

HT

Tối

Khóa CQ08-13, CQ09-14, lớp ESF, Dự toán, HVKT + Acad

Thứ 3

(16/12)

Sáng

Khóa CQ08-13, CQ09-14

9h35

T. Bình giảng dạy lớp XD01, 03-14

P. 2.3

Chiều

Khóa CQ08-13, CQ09-14

14h00

T. Bình

Báo cáo dự thảo quy chế Văn thư-Lưu trữ

P. TCHC

T. Hải, C. Huệ

P. HT

Tối

Khóa CQ08-13, CQ09-14, lớp ESF

Thứ 4

(17/12)

 

Sáng

Khóa CQ08-13, CQ09-14

Chiều

Khóa CQ08-13, CQ09-14

Tối

Khóa CQ08-13, CQ09-14, lớp ESF, Dự toán, HVKT + Acad

Thứ 5 (18/12)

Sáng

8h00

BGĐ

Họp giao ban định kỳ tháng 12/2014

VP, TC-CB SXD

Thầy Bình

PH 1.1 SXD

Khóa CQ08-13, CQ09-14

Chiều

Khóa CQ08-13, CQ09-14

14h00

T. Bình

Báo cáo tiến độ thực hiện đề án đào tạo tại Doanh nghiệp

P. NCKH

T. Lâm, T. Cường (P. NCKH&HTDN)

P. HT

Tối

Khóa CQ08-13, CQ09-14, lớp ESF

Thứ 6 (19/12)

Sáng

Khóa CQ08-13, CQ09-14

Chiều

 

14h00

T.Lâm

Làm việc với Công ty Nhật bản

P.NCKH

Lãnh đạo P.NCKH

P.họp lầu 1

Khóa CQ08-13, CQ09-14

Tối

 

Khóa CQ08-13, CQ09-14, lớp ESF, Dự toán, HVKT + Acad

Thứ 7 (20/12)

Sáng

Khóa CQ08-13, CQ09-14

Chiều

Khóa CQ08-13, CQ09-14

Tối

Khóa CQ08-13, CQ09-14

Chủ nhật

(21/12)

Sáng

Khóa CQ09-14

8h00

 

Sinh hoạt câu lạc bộ Tiếng anh tháng 12

CLB Tiếng anh

Trưởng, phó các phòng, khoa, học sinh các khóa

P. HT

Chiều

Khóa CQ09-14

 

 Lưu ý:

- Lịch họp thay cho Thư mời, có thể bổ sung thay đổi khi có lịch của Sở Xây dựng và phân công khác của Hiệu trưởng. Đề nghị các đồng chí dự họp đúng giờ, đúng thành phần.

 

Tin giáo dục & đào tạo