18:12 ICT Thứ hai, 24/04/2017

Trang nhất » Tin Tức » Tổ chức - bộ máy » Phòng đào tạo

Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Đào Tạo

Thứ hai - 28/03/2011 07:52

Chức năng nhiệm vụ
Phòng Đào Tạo

     1. Chức năng :

- Tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện chức năng giáo dục và đào tạo, quản lý công tác đào tạo của nhà trường.

     2. Nhiệm vụ:

- Giúp Hiệu trưởng trong việc xác định mục tiêu giáo dục, xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, xây dựng chương trình giáo dục, kế hoạch giảng dạy, chương trình và giáo trình môn học, tổ chức tuyển sinh, thi học kỳ, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp, tổ chức thực nghiệm, nghiên cứu khoa học và công nghệ, đào tạo kết hợp với lao động sản xuất, dịch vụ.

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo.

- Thực hiện công việc giáo vụ.

- Đề xuất và giúp Hiệu trưởng chỉ đạo công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, thi đua, khen thưởng và xử lý vi phạm trong hoạt động đào tạo.

* Các thành tích đạt được:

- Tập thể điển hình tiên tiến 05 năm (2000 – 2004)  Hiệu trưởng tặng Giấy khen, quyết định số: 132/KT ngày 19 tháng 04 năm 2005.
- Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2005, Chủ tịch Ủy ban nhân Thành phố Hồ Chí Minh tặng  BẰNG KHEN, Quyết định số : 1122/QĐUB ngày 16 tháng 03 năm 2006.
- Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2006, Chủ tịch Uy ban nhân Thành phố Hồ Chí Minh tặng BẰNG KHEN, Quyết định số : 2392/QĐUB ngày 31/05/2007. Bộ trưởng Bộ Xây dựng tặng BẰNG KHEN, Quyết định số 389/QĐ-BXD ngày 15/03/2007.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận “ TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC năm 2007”, Quyết định số 1626 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 04 năm 2008. Bộ trưởng Bộ Xây dựng tặng BẰNG KHEN, Quyết định số 352/QĐ-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2008.
- Tập thể đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 02 năm liên tục (2007-2008). Chủ tịch UBND Tp Hồ Chí Minh tặng BẰNG KHEN, Quyết định số 265/QĐUB ngày 20/01/2009.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận “TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC NĂM 2010”, Quyết định số: 162/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2011.

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC
PHÒNG ĐÀO TẠO

                

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Ảnh

Trần Tế Hùng

Trưởng Phòng

Ảnh

Bùi An Minh

Phó trưởng phòng

Ảnh

Huỳnh Thúy Hằng

Nhân viên giáo vụ

Ảnh Trần Thị Ngọc Yến Nhân viên giáo vụ
 

Lê Minh Bảo

Nhân viên

  Đỗ Văn Ninh Nhân viên

Nguồn tin: Trường Trung Cấp Xây Dựng TP.HCM

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...