Các Lớp Hệ Trung cấp chuyên nghiệp Khoá CQ11-2016 (Hệ 1 năm) và các khóa trước (Ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp)

Các Lớp Hệ Trung cấp chuyên nghiệp Khóa CQ10-2015 (Hệ 2 năm);
Ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Thiết kế kiến trúc, Thiết kế nội thất