☘️🍃Kết thúc giải "Bóng đá Sở Xây dựng 2017" ngày 6.8.2017_ Đội TCXD đạt HẠNG NHÌ🍃🍂

Người đăng: Trường Trung Cấp Xây Dựng TP.HCM vào 5 Tháng 8 2017