Tổ chức - bộ máy của nhà trường

Phòng Tổ Chức - Hành Chính

Ngày 22/7/1977 Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định thành lập Trường Nghiệp vụ kinh tế xây dựng thuộc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, ngay sau khi trường được thành lập, Phòng Tổ chức cán bộ được thành lập – tiền thân của phòng Tổ chức Hành chính hiện nay. Trong giai đoạn mới thành lập, chức năng của phòng là tham mưu cho Ban Giám hiệu công tác nhân sự, tuyển sinh, tuyển dụng, bảo vệ, văn thư hành chính, đánh máy, y tế, cấp dưỡng, tạp vụ.

Để phù hợp với tình hình thực tế trong từng giai đoạn hoạt động của nhà trường, phòng Tổ chức Hành chính đã trải qua nhiều lần sát nhập, đổi tên và nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường phòng Tổ chức Hành chính được chính thức đổi tên từ phòng Hành chính Tổ chức theo quyết định số 88/QĐ-TCXD ngày 11/7/2011 của Hiệu trưởng trường Trung cấp Xây dựng.

Chức năng, nhiệm vụ chính của phòng là tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác nhân sự, chế độ chính sách, thi đua khen thưởng, văn thư tổng hợp, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, y tế trường học, thư viện và công tác quản trị.

Trải qua 35 năm hình thành và phát triển, tuy các hình thức tổ chức cũng như những tên gọi có thay đổi khác nhau cho phù hợp với yêu cầu và quy mô phát triển của nhà trường trong từng giai đoạn, song mục tiêu chính của phòng Tổ chức hành chính là luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển đáp ứng yêu cầu của xã hội./.

Họ & tên Chức vụ
Ngô Hồng Hải Trưởng phòng
ẢnhVũ Thụy Minh Tâm Phó trưởng phòng
ẢnhNguyễn Hoàng Hải Phó trưởng phòng

– Năm 2008, 2010, 2011 đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trao tặng.
– Năm 2011 nhận bằng khen tập thể lao động xuất sắc của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Phạm Xuân Vượng (Trưởng phòng);

Ông Nguyễn Mãi (Trưởng phòng);

Ông Nguyễn Văn Hùng (Trưởng phòng);

Ông Trần Sỹ Hào (Trưởng phòng);

Bà Nguyễn Thị Ái Hiệp (Quyền Trưởng phòng)

Ông Ngô Hồng Hải (Trưởng phòng đương nhiệm)