Sát hạch chứng chỉ hành nghề

Sát hạch chứng chỉ hành nghề

Sát hạch kiến thức xây dựng và môi giới bất động sản

Danh sách thí sinh dự thi sát hạch kiến thức môi giới bất động...

- Danh sách thí sinh thi vào ngày 24/8/2022 - Danh sách thí sinh thi vào ngày 25/8/2022 – Thí sinh có mặt đúng...

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch kiến thức môi...

- Danh sách thí sinh thi vào ngày 20/7/2022 - Danh sách thí sinh thi vào ngày 21/7/2022 – Thí sinh có...

Thông báo sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (Kỳ VI/2022)

- Thông báo số 230/TB-CĐKTXD - Mẫu đơn đăng ký dự thi sát hạch

Thông báo sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (Kỳ V/2022)

- Thông báo số 169/TB-CĐKTXD; - Mẫu đơn đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề...

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch kiến thức môi...

Đính kèm file: Danh sách thí sinh thi vào ngày 27/4/2022; Danh sách thí sinh thi vào ngày...

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch kiến thức môi...

- Thí sinh có mặt đúng giờ theo Thông báo để làm thủ tục vào phòng thi; - Thí sinh phải mang theo giấy tờ...

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch kiến thức môi...

Đính kèm file: - Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch kiến thức môi giới...

Thông báo số 12675/TB-SXD-QLNGĐXD của Sở Xây dựng về kết quả xét hồ sơ...

Thông báo số 12675/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 15/12/2021 của Sở Xây dựng về kết quả xét hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành...
0396881672