Danh sách thí sinh trúng tuyển TC, CĐ, LT khóa K22 – Đợt KG...

Danh sách thí sinh trúng tuyển TC, CĐ, LT khóa K22 theo Quyết định số 498/QĐ-CĐKTXD ngày 08 tháng 9 năm 2022.
Kế hoạch thi

Kế hoạch thi tốt nghiệp đợt T9/2022

Kế hoạch số 412/KH-CĐKTXD ngày 29 tháng 7 năm 2022 về việc thi tốt nghiệp ngành Xây dựng Dân dụng và Công...
Thiết kế kiến trúc

Thiết kế kiến trúc

Thiết kế kiến trúc - Trình độ Trung cấp Mã ngành, nghề: 5580101 Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học...

Thiết kế nội thất

Thiết kế nội thất - Trình độ Cao đẳng Mã ngành, nghề: 6210403 Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học...
Nghề xây dựng dân dụng

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng - Trình độ Cao đẳng Mã ngành, nghề: 6580201 Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học...
0396881672